Silnoproud


Silnoproudé elektrotechniky - elektromontáže, světelné rozvody venkovní i vnitřní, revize a údržba elektroinstalací.

Elektromontáže:
Elektromontážní činnost je základní a nosnou částí veškerých aktivit naší firmy. Zajišťujeme komplexní služby a to od zpracování projektové dokumentace až po výchozí elektrorevizi.Jsou to zejména:

  • Elektromontážní práce včetně dodávek na stavbách největšího rozsahu (do 10 mil. Kč v elektro) a to od zařízení staveniště, vn přípojky, trafostanice, energocentra včetně náhradního zdroje, kabeláže, rozvaděčů nn, osvětlení, motorické instalace, výchozí revize a projektů skutečného stavu.
  • Dodávky a montáže osvětlovacích soustav včetně halogenového osvětlení, zářivkových trubicových systémů, lištových rozvodů pro reflektory apod.
  • Dodávky a montáže kabelových rozvodů.
  • Dodávka a montáž rozvaděčů NN.
  • Montáže, rekonstrukce, opravy a údržba elektroinstalací.
  • Revize elektrozařízení a odstraňování závad elektro, servisní opravy.
  • Zpracování projektové dokumentace světelno-technologických rozvodů a trafostanic.
  • Projednání způsobu zajištění dodávky elektrické energie.
  • Zpracování cenových nabídek dle předaných nebo zpracovaných projektových dokumentací.
Přemyslovců 1232/68, 709 00 OSTRAVA Mariánské Hory / Tel: 603 454 466
 
Created by D3Soft s.r.o.